Chứng minh M = 7*0+7*1+7*2+..+7*98+7*99 là bội của 25

Chứng minh M = 7*0+7*1+7*2+..+7*98+7*99 là bội của 25

2 bình luận về “Chứng minh M = 7*0+7*1+7*2+..+7*98+7*99 là bội của 25”

 1. M = 7^0 + 7^1 + 7^2 + . . . + 7^98 + 7^99
  M = 1 + 7 + 7^2 + . . . + 7^98 + 7^99
  M = (1 + 7 + 7^2 + 7^3) + . . . + (7^96 + 7^97 + 7^98 + 7^99)
  M = (1 + 7 + 7^2 + 7^3)+ . . . + 7^96.(1 + 7 + 7^2 + 7^3)
  M = 25 + . . . + 7^99.25
  M = 25 . (1 + . . . + 7^99) $\vdots$ 25
  Vì M $\vdots$ 25 nên M là bội của 25
  => M là bội của 25
  @Thalia

  Trả lời
 2. Ta có: M=7^0+7^1+7^2+..+7^98+7^99
  =(1+7+7^2+7^3)+…+(7^96+7^97+7^98+7^99)
  =(1+7+7^2+7^3)+…+7^96(1+7+7^2+7^3)
  =(1+7^4+…+7^96)(1+7+49+343)
  =400(1+7^4+…+7^96)
  =25.16(1+7^4+…+7^96)vdots25
  Hay M là bội của 25.
  Vậy M là bội của 25 (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới