Chứng minh rằng 2n + 1 và 3n + 1 là hai số nguyên cùng nhau ( với n thuộc N*) – help meeeeee –

Chứng minh rằng 2n + 1 và 3n + 1 là hai số nguyên cùng nhau ( với n thuộc N*)
– help meeeeee –

2 bình luận về “Chứng minh rằng 2n + 1 và 3n + 1 là hai số nguyên cùng nhau ( với n thuộc N*) – help meeeeee –”

 1. Gọi ƯCLN ( 2n +1 ; 3n +1 ) = d, d ∈ N*
  ⇒ $\left \{ {{3n+1 chia hết cho d} \atop {2n +1chia hết cho d}} \right.$
  ⇒$\left \{ {{6n + 2 chia hết cho d} \atop {6n + 3 chia hết cho}} \right.$ 
  ⇒ ( 6n + 3 ) – ( 6n +2 ) chia hết cho d
  ⇒ 1 chia hết cho d
  ⇒ 2n + 1 và 3n + 1 là 2 số nguyên tố cùng nhau
  ( Chia hết cho là viết bằng kí hiệu nhá tại mik ko có app)
  Chúc bạn học tốt ^^

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          Chứng minh
   Gọi ƯCLN(2n+1;3n+1)=d 
    Ta có :
             2n+1 chia hết cho d => 6n+3 chia hết cho d
             3n+1 chia hết cho d => 6n+2 chia hết cho d
  =>  (6n+3)-(6n+2) chia hết cho d
  =>          1             chia hết cho d
  => d=1
  => 2n+1;3n+1 nguyên tố cùng nhau (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới