chứng minh rằng 2n+11/2n+19 là phân số tối giản

chứng minh rằng 2n+11/2n+19 là phân số tối giản

2 bình luận về “chứng minh rằng 2n+11/2n+19 là phân số tối giản”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi a là ước chung của 2n+11 và 2n+9
  => 2n+11 chia hết cho a => 7n+77 chia hết cho a
  => 2n+19 chia hết cho a => 8n+76 chia hết cho a 
  => ( 7 n + 77 ) – ( 8n + 76 ) chia hết cho a 
  => 7n+77 – 8n+76 chia hết cho a 
  => 1 chia hết cho a 
  => a ∈ { -1 ; 1 )
  Vậy 2n+11/2n+19 tối giản
  @baocute213

  Trả lời
 2. Gọi ƯCLN(2n + 11,2n + 19) = d(d ∈ N*)
  => 2n + 11 chia hết cho d và 2n + 19 chia hết cho d
  => 2n + 19 – (2n + 11) chia hết cho d
          8 chia hết cho d
  => d ∈ Ư(8) = {1;2;4;8}
  mà 2n + 11 và 2n + 19 là các số lẻ nên không thể có ước chẵn nên d ≠ 2,4,8
  => d = 1
  hay 2n + 11/2n + 19 là phân số tối giản(đpcm)
  @vulenguyen191
  Vote 5* và ctlhn nhé. Mình cảm ơn.
  =>>>>
        
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới