chứng tỏ rằng 2015^2015 -1 chia hết cho 2014

chứng tỏ rằng 2015^2015 -1 chia hết cho 2014

2 bình luận về “chứng tỏ rằng 2015^2015 -1 chia hết cho 2014”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 2015≡1(mod 2014)
  =>2015^2015 ≡1^2015=1(mod 2014)
  =>2015^2015 -1≡0(mod 2014)
  Hay 2015^2015 -1\vdots 2014(đpcm) 

  Trả lời
 2. Ta có  : 2015 ≡ 1( mod 2014 )
  ⇒ 2015 2015 ≡ 1 2015 =1 ( mod 2014 )
  ⇒ 2015 2015 − 1 ≡ 0 ( mod 2014 )
  Hay : 2015 2015 − 1 2014 ( đpcm ) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới