CMR các phân số sau là phân số tối giản: n+7/n+8 4n+14/2n+5 5n+12/3n+7 4n+7/n+2

CMR các phân số sau là phân số tối giản:
n+7/n+8
4n+14/2n+5
5n+12/3n+7
4n+7/n+2

2 bình luận về “CMR các phân số sau là phân số tối giản: n+7/n+8 4n+14/2n+5 5n+12/3n+7 4n+7/n+2”

 1. a.
  Gọi \text{ƯCLN} của n+7 và n+8 là d
  ⇒ (n+7) \vdots d và (n+8) \vdots d
  ⇒ [(n+7)-(n+8)] \vdots d
  ⇒ 1 \vdots d
  ⇒ d=1 hoặc d=-1
  ⇒ Đây là phân số tối giản
  b.
  Gọi \text{ƯCLN} của 4n+14 và 2n+5 là d
  ⇒ (4n+14) \vdots d và (2n+5) \vdots d
  ⇒ [(4n+14)-2(2n+5)] \vdots d
  ⇒ 4 \vdots d
  ⇒ d in {+-1;+-2;+-4}
  Mà 2n+5 là số lẻ
  Lại có 2n + 5 \vdots d
  ⇒ d lẻ
  ⇒ d=1 hoặc d=-1
  ⇒ Đây là phân số tối giản
  c.
  Gọi \text{ƯCLN} của 5n+12 và 3n+7 là d
  ⇒ (5n+12) \vdots d và (3n+7) \vdots d
  ⇒ [3(5n+12)-5(3n+7)] \vdots d
  ⇒ 1 \vdots d
  ⇒ d=1 hoặc d=-1
  ⇒ Đây là phân số tối giản
  d.
  Gọi \text{ƯCLN} của 4n + 7 và n+2 là d
  ⇒ (4n+7) \vdots d và (n+2) \vdots d
  ⇒ [(4n+7)-4(n+2)] \vdots d
  ⇒ -1 \vdots d
  ⇒ d = 1 hoặc d=-1
  ⇒ Đây là phân số tối giản

  Trả lời
 2. *Lưu ý: cái nào chưa có vậy thì bạn ghi:
  Vậy n = {Các số thỏa mãn} để (Đề bạn ghi) là phân số tối giản
  VD: Vậy n = {0; -4} để 4n + 7/n + 2 là phân số tối giản
  chúc bạn học tốt
  cho mình xin câu trả lời hay nhất nha
  *buiquocdat72

  cmr-cac-phan-so-sau-la-phan-so-toi-gian-n-7-n-8-4n-14-2n-5-5n-12-3n-7-4n-7-n-2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới