CMR nếu 1 số có tổng là 2004 thì số đó không phải là số chính phương

CMR nếu 1 số có tổng là 2004 thì số đó không phải là số chính phươngViết một bình luận

Câu hỏi mới