CMR tổng sau k phải là STN 1/2+1/3+…….+1/8

CMR tổng sau k phải là STN
1/2+1/3+…….+1/8

1 bình luận về “CMR tổng sau k phải là STN 1/2+1/3+…….+1/8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: A=1/2+1/3+…+1/8

  <=>A=(1/2+1/3+1/4)+(1/5+1/6+1/7+1/8)

  Ta thấy:

  1/2+1/3+1/4>1/4. 3=3/4

  1/5+1/6+1/7+1/8>1/8 .4=1/2

  ⇒ A>3/4+1/2

  A>5/4>1A>1 (1)

  Ta lại thấy:

  1/2+1/3+1/4<1/3 .3=1

  1/5+1/6+1/7+1/8<1/4 .4=1

  A<1+1A<2 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra 1 < A <2

  => A không là số tự nhiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới