có bao nhiêu bội của 12 bé hơn 500

có bao nhiêu bội của 12 bé hơn 500

2 bình luận về “có bao nhiêu bội của 12 bé hơn 500”

  1. B(12) = {0, 12 , 24 , 36 , 48 , 60 , 72 , 84 , 96 , 108 , 120 , 132 , 144 , 156 , 168 , 180 ,  192 , 216 , 228 , 240 , 252 , 264 , 276 , 288 ,300 , 312 , 324 , 336 , 348 , 360 , 372 , 396 , 408 , 420 , 432 , 444 , 456 , 468 , 480 , 492 , 504 , … }
    => có 41 số bội của 12 bé hơn 500
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới