Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh

Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy?

2 bình luận về “Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh”

 1. Giải đáp:
   có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số phần thưởng là x(x∈N*)
  ta có :  X∈ƯCLN(120,48,60)
  120=2².3.5
  48=2^4.3
  60=2².3.5
  ƯCLN(120,48,60)=2².3=12
  ⇒có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng

  Trả lời
 2. nếu chia đều thì mỗi bạn được 10 quyển vở 5 tập giấy 4 bút chì và có thể chia được nhiều nhất là 12 bạn
  vì 120 , 48 , 60 đều chia hết cho 12

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới