Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nề

Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông có cạnh 40cm. hỏi diện tích căn phòng của cô hoa là bao nhiêu???

2 bình luận về “Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nề”

 1. Giải đáp: 40m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích căn phòng của cô Hoa là:
  8xx5=40(m^2)
  Đáp số: 40m^2

  – Cách tính:
  Diện tích hình chữ nhật = chiều dài xx chiều rộng (với cùng đơn vị đo)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích căn phòng của cô Hoa là:
         8.5 = 40 (m2)
         Đáp số: 40m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới