Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nề

Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

2 bình luận về “Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng của nhà mình có hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nề”

 1. Đổi 8m = 800cm
  5m = 500cm
  Diện tích căn phòng là:
  500.800 = 400 00 (cm2)
  Diện tích một viên gạch là:
  40.40 = 1600 (cm2)
  Số viên gạch cô Hoa cần dùng để lát nền nhà là:
  400000 : 1600 = 250 (viên)
  Đáp số : 250 viên
  $#sowanet$

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích căn phòng là :
    8 xx 5 = 40 (m^2)   
  Diện tích viên gạch là :
    40 xx 40 = 1600 (cm^2) = 0,16m^2  
  Cô Hoa phải sử dụng số viên gạch là :
    40 : 0,16 = 250   (viên)
  Đáp số :   250   viên
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới