Cô Lan mua ba món hàng ở một siêu thị : Món hàng thứ nhất giá 250 000 đồng và được giảm giá 20% , món hàng thứ hai giá 280 00

Cô Lan mua ba món hàng ở một siêu thị : Món hàng thứ nhất giá 250 000 đồng và được giảm giá 20% , món hàng thứ hai giá 280 000 đồng và được giảm giá 15% , món hàng thứ ba giá 400 000 đồng được giảm giá 10% . Cô Lan đưa cho người thu ngân 1 triệu đồng . Hỏi cô nhận lại bao nhiêu tiền thừa ?

2 bình luận về “Cô Lan mua ba món hàng ở một siêu thị : Món hàng thứ nhất giá 250 000 đồng và được giảm giá 20% , món hàng thứ hai giá 280 00”

 1. Bài làm:
  Món hàng thứ nhất được bán với giá là : 
   250000-( 250000 . 20% )= 200000 (đồng)
  Món hàng thứ hai được bán với giá là : 
  280000-( 280000 . 15% )= 238000 (đồng)
  Món hàng thứ ba được bán với giá là : 
  400000-( 400000 . 10% )=360000 (đồng)
  Cô Lan nhận lại số tiền thừa là :
  1000000-( 200000+238000+360000 )=202000 (đồng)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Số tiền mua mốn hàng thứ nhất là:
  250 000-(250 000xx20/100)=200 000 (đồng)
  Số tiền mua món hàng thứ 2 là:
  280 000-(280 000xx15/100)=238 000 (đồng)
  Số tiền mua món hàng thứ 3 là:
  400 000-(400 000xx10/100)=360 000 (đồng)
  Số tiền cô Lan nhận lại là:
  1 000 000-200 000-238 000-360 000=202 000(đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận