có một kho gạo, sau khi người ta lấy ra 21000kg gạo thì trong kho còn lại 2/5 số gạo lúc đầu. hỏi lúc đầu trong kh có bao nh

có một kho gạo, sau khi người ta lấy ra 21000kg gạo thì trong kho còn lại 2/5 số gạo lúc đầu. hỏi lúc đầu trong kh có bao nhiêu tấn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới