Cơ thể người có 70% là nước khi 1 người có 40kg thì thể tích nước trong cơ thể là bao nhiêu?

Cơ thể người có 70% là nước khi 1 người có 40kg thì thể tích nước trong cơ thể là bao nhiêu?

2 bình luận về “Cơ thể người có 70% là nước khi 1 người có 40kg thì thể tích nước trong cơ thể là bao nhiêu?”

 1. Giải đáp: 28 lít nước
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Ta có: 1 kg= 1 lít
  Thể tích nước trong cơ thể người đó là:
               40. 70%=28 (lít
  Vậy, cơ thể người đó có chứa 28 lít nước.
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận