cộng các PS sau: 336/ – 720 + 288/ 3360 – 245 / 588 + 56/ -22 4+ 243/ – 567

cộng các PS sau:
336/ – 720 + 288/ 3360
– 245 / 588 + 56/ -22
4+ 243/ – 567

2 bình luận về “cộng các PS sau: 336/ – 720 + 288/ 3360 – 245 / 588 + 56/ -22 4+ 243/ – 567”

 1. a) $\frac{336}{-720}$ + $\frac{288}{3360}$ 
  $=\frac{7}{-15}$ + $\frac{3}{35}$ 
  $=\frac{49}{-105}$ + $\frac{9}{105}$ 
  $=\frac{-40}{105}$ = $\frac{-8}{21}$ 
  ————————————-
  b) -245/588+56/-22
  =-5/12+-28/11
  =-55/132+-336/132
  =-391/132
  ————————————-
  c) 4+243/-567
  =4+-3/7
  =28/7+-3/7
  =25/7
  Perfect
   

  Trả lời
 2. +)\frac{336}{-720}+\frac{288}{3360}
  =\frac{-7}{15}+\frac{3}{35}
  =\frac{-8}{21}
  +)\frac{-245}{588}+\frac{56}{-22}
  =\frac{-5}{12}-\frac{28}{11}
  =\frac{-391}{132}
  +)4+\frac{243}{-567}
  =4-\frac{3}{7}
  =\frac{25}{7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới