cửa hàng a bán chiếc áo phông giá 120000đ trong trương trình khuyến mãi chiếc áo này giảm 10% a)hỏi số tiền phải trả cho chiế

cửa hàng a bán chiếc áo phông giá 120000đ trong trương trình khuyến mãi chiếc áo này giảm 10% a)hỏi số tiền phải trả cho chiếc ao phông sau khi được giảm giá là bao nhiêu b)tại cửa hàng b vẫn chiếc áo phông như thế nhưng sau khi giảm giá 25% thì chỉ còn 105000đ hỏi chiếc áo phông ở cửa hàng b khi chưa giảm là bao nhiêu c)em sẽ chọn cửa hàng nào để mua chiếc áo với giá rẻ hơn

2 bình luận về “cửa hàng a bán chiếc áo phông giá 120000đ trong trương trình khuyến mãi chiếc áo này giảm 10% a)hỏi số tiền phải trả cho chiế”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số tiền phải trả cho chiếc áo phong sau khi được giảm giá là:
  120 000 x (100% – 10%)= 108 000 (đồng)
  b) Chiếc áo phong ở của hàng B khi chưa giảm có giá là:
  105 000 : (100% – 25%)= 140 000 (đồng)
  c) Nếu có chương trình giảm giá chọn áo của cửa hàng B, còn nếu không có chương trình giảm giá chọn áo của cửa hàng A.

  Trả lời
 2. a ) Số tiền phải trả cho 1 chiếc áo phông bên của hàng a là 
               120000 . ( 100 -10 ) % = 108000 ( đồng)                   (1 )
  b ) Giá tiền ban đầu của 1 chiếc áo phông bên của hàng b là :
               105000 : ( 100 – 25 ) %  =  140 000 ( đồng )             ( 2 )
  c ) Từ dữ kiện (1) và (2) ⇒ Khi không giảm giá thì nên chon cửa hàng a vì cửa hàng a có giá giẻ hơn , còn khi giảm giá thì nên chọn cửa hàng b vì khi đó cửa hàng b giẻ hơn

  Trả lời

Viết một bình luận