cửa hàng có 80kg đậu xanh và đậu đỏ biết 2/5 số đậu xanh là 12kg tính số kg đậu mỗi loại

cửa hàng có 80kg đậu xanh và đậu đỏ biết 2/5 số đậu xanh là 12kg tính số kg đậu mỗi loại

1 bình luận về “cửa hàng có 80kg đậu xanh và đậu đỏ biết 2/5 số đậu xanh là 12kg tính số kg đậu mỗi loại”

 1. Giải đáp: Số đậu xanh là 30 kg
  Số đậu đỏ là 50 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số đậu xanh là:
  12 : 2/5 = 30 (kg)
  Số đậu đỏ là:
  80-30=50 (kg)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới