Cuối tuần, bạn Hải Anh quyết định làm bánh cho cả nhà . theo công thức, cần dùng 3/4 cốc đường để làm 9 cái bánh . muốn làm 1

Cuối tuần, bạn Hải Anh quyết định làm bánh cho cả nhà . theo công thức, cần dùng 3/4 cốc đường để làm 9 cái bánh . muốn làm 12 cái thì cần dùng bao nhiêu đường?Viết một bình luận

Câu hỏi mới