Để chuẩn bị cho việc thi học kỳ 1 , bạn An giải một bài toán trung bình hết 8 phút . Hỏi nếu trong 1 giờ 20 phút bạn Ăn giải

Để chuẩn bị cho việc thi học kỳ 1 , bạn An giải một bài toán trung bình hết 8 phút . Hỏi nếu trong 1 giờ 20 phút bạn Ăn giải được mấy bài toán?

2 bình luận về “Để chuẩn bị cho việc thi học kỳ 1 , bạn An giải một bài toán trung bình hết 8 phút . Hỏi nếu trong 1 giờ 20 phút bạn Ăn giải”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: \text{1 giờ 20 phút = 80 phút}
  Nếu trong 1 giờ 20 phút bạn Ăn giải được số bài toán là:
  80:8=10(bài)
  Đáp số: 10 \text(bài toán)

  Trả lời
 2. Đổi : 1 giờ 20 phút =80 phút
  Trong 1 giờ 20 phút thì An giải được số bài toán là :
  80:8=10 (bài)
  Đáp số : 10 bài toán

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới