Để làm món thịt kho ta cần thịt ba chỉ , đường và một số nguyên liệu khác. Thông thường cứ 600 gam thịt ba chỉ cần 20 gam đườ

Để làm món thịt kho ta cần thịt ba chỉ , đường và một số nguyên liệu khác. Thông thường cứ 600 gam thịt ba chỉ cần 20 gam đường a )tính tỉ số khối lượng đường và khối lượng thịt ba chỉ. B) để làm món thịt kho từ 1 ,5 kg thịt cần bn gam đường
Viết một bình luận