ĐOẠN THẲNG AB=20CM M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AB ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG AM LÀ THẲNG AM A 7CM B 14 CM C 13 CM D 10 CM

ĐOẠN THẲNG AB=20CM M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AB ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG AM LÀ THẲNG AM
A 7CM
B 14 CM
C 13 CM
D 10 CM

2 bình luận về “ĐOẠN THẲNG AB=20CM M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AB ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG AM LÀ THẲNG AM A 7CM B 14 CM C 13 CM D 10 CM”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: AB = 20 cm
  Mà M là trung điểm đoạn thẳng AB
  ⇒ AM = MB = $\frac{AB}{2}$ 
  ⇒ $\frac{AB}{2}$ = $\frac{20}{2}$ = 10 cm
  Vậy AM = 10 cm.
  CHÚC BN HỌC TỐT<3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới