Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần số giờ. a) 15 phút b) 20 p

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần số giờ.
a) 15 phút b) 20 phút c) 45 phút d) 50 phút

2 bình luận về “Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần số giờ. a) 15 phút b) 20 p”

 1. Ta có:1 giờ=60 phút
  Vậy:
  a)
  15 phút=[15]/[60] giờ=[1]/[4] giờ
  b)
  20 phút=[20]/[60] giờ=[1]/[3] giờ
  c)
  45 phút=[45]/[60] giờ=[3]/[4] giờ
  d)
  50 phút=[50]/[60] giờ=[5]/[6] giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới