e) 3x – 28 = x + 36 giúp mk câu trên vs ạ

e) 3x – 28 = x + 36
giúp mk câu trên vs ạ

2 bình luận về “e) 3x – 28 = x + 36 giúp mk câu trên vs ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:3x-28=x+36
                                             3x-x=28+36
                                              2x=64
                                              x =64:2 
                                              X=32

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới