xe máy tiêu 1,9 lít trên 100 km , giá 1 lít là 22210 đồng , xe chạy 100 km người đó mất bao nhiêu tiền xăng

xe máy tiêu 1,9 lít trên 100 km , giá 1 lít là 22210 đồng , xe chạy 100 km người đó mất bao nhiêu tiền xăng

2 bình luận về “xe máy tiêu 1,9 lít trên 100 km , giá 1 lít là 22210 đồng , xe chạy 100 km người đó mất bao nhiêu tiền xăng”

 1. Giải đáp:
   Vì 1 lít hết 22210 đồng 
  Mà 100 km tiêu hết 1,9 lít
  xe Người đó chạy 100 km thì hết số tiền là :
    1,9 x 22210 = 42199 đồng
  Vậy xe người đó chạy 100 km hết 42199 đồng 
   

  Trả lời

Viết một bình luận