xếp loại văn hoá của lớp 6A chỉ có hai loại giỏi và khá . Cuối học kì 1 , tỉ số học sinh giỏi và khá là 3/2 ; cuối học kì 2 ,

xếp loại văn hoá của lớp 6A chỉ có hai loại giỏi và khá . Cuối học kì 1 , tỉ số học sinh giỏi và khá là 3/2 ; cuối học kì 2 , có thêm 1 học sinh khá trờ thành hs giỏi và khá là 5/3 . Tính số hs của lớpViết một bình luận

Câu hỏi mới