Giai x: -4x<8 Cho mik hỏi có đổi dấu k ạ

Giai x: -4x<8
Cho mik hỏi có đổi dấu k ạViết một bình luận

Câu hỏi mới