Giải cho em 2 câu này với ah Câu 1: 4^x+2=64. Câu 2: 5+x=-68

Giải cho em 2 câu này với ah
Câu 1: 4^x+2=64.
Câu 2: 5+x=-68

2 bình luận về “Giải cho em 2 câu này với ah Câu 1: 4^x+2=64. Câu 2: 5+x=-68”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 1:
  4^(x+2)=64
  =>4^(x+2)=4^3
  =>x+2=3
  =>x=3-2
  =>x=1
  Vậy x=2
  Câu 2:
  5+x=-68
  =>x=(-68)-5
  =>x=-73
  Vậy x=-73

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới