Giải hộ mình bài này 126+2. (x – 6) = 26

Giải hộ mình bài này
126+2. (x – 6) = 26

2 bình luận về “Giải hộ mình bài này 126+2. (x – 6) = 26”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  162+2.(x-6)=26         
  2.(x-6)=26-162         
  2.(x-6)=-100         
  x-6=-100:2         
  x-6=-50                       
  x=-50+6                   
  x=-44
  Vậy x=-44
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới