Giải hộ mình bài này 5 ^ (2x – 6) = 625

Giải hộ mình bài này
5 ^ (2x – 6) = 625

2 bình luận về “Giải hộ mình bài này 5 ^ (2x – 6) = 625”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5^(2x – 6) = 625
  <=> 5^2x-6 = 5^4
  <=>  2x-6=4 
  <=>2x=4+6 
  <=>2x=10 
  <=>x=10:2
  <=> x=5   
  Vậy x=5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới