Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra? a) Tổng số chấm xuất hiện t

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra?
a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn;
b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7.
( làm ngắn gọn hộ e ạ ) giúp e với huhu

1 bình luận về “Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra? a) Tổng số chấm xuất hiện t”

 1. Giải đáp:
  Vì khi gieo đồng thời 2 con xúc xắc thì các kết quả có thể xảy ra ở cả 2 con xúc xắc là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm
  a) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 1 chấm và 5 chấm
  Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn (vì 1 + 5 = 6)
  Vậy sự kiện xảy ra.
  b) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 3 chấm và 5 chấm
  Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 3 + 5 = 8 chấm lớn hơn 7 chấm.
  Do đó sự kiện xảy ra.
   

  Trả lời

Viết một bình luận