giúp em với ạ : A=1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^100

giúp em với ạ :
A=1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^100Viết một bình luận

Câu hỏi mới