Giúp mik. mik hứa cho câu hay nhất! Câu 18.Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành

Giúp mik. mik hứa cho câu hay nhất!
Câu 18.Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cùng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ?

2 bình luận về “Giúp mik. mik hứa cho câu hay nhất! Câu 18.Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số tổ trong đội y tế (x in NN^**)
  Biết: 36\vdotsx;108\vdotsx và x lớn nhất
  => x in ƯC LNN(36,108)
  Ta có:
  36=2^2 . 3^2
  108 =2^2 . 3^3
  => ƯC LNN(36,108)=2^2 . 3^2 = 36
  Vậy chia đội nhiều nhất là: 36 tổ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ** Gọi số tổ có thể chia nhiều nhất là a ( tổ ) ( a in NN**, a  lớn nhất )
  ** Theo bài ra, ta có :
  36 \vdots a
  108 \vdots a
   a : Lớn nhất
  -> a = ƯCLN(36,108) = 2^2 * 3^2 = 36
  36 = 2^2 * 3^2
  108 = 2^2 * 3^3
  Mà a = ƯCLN(36,108) = 36
  -> a = 36 ( tổ )
  Vậy có thể chia nhiều nhất được 36 tổ
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới