Giúp mik vs: Cho 31 số nguyên trong đó tổng 5 số bất kì trong chúng lớn hơn 0. CMR: Tổng 31 số đó dương.

Giúp mik vs:
Cho 31 số nguyên trong đó tổng 5 số bất kì trong chúng lớn hơn 0. CMR: Tổng 31 số đó dương.Viết một bình luận

Câu hỏi mới