Giúp mình với 0,4.`x-`1/5.`x=`3/4

Giúp mình với
0,4.`x-`1/5.`x=`3/4

2 bình luận về “Giúp mình với 0,4.`x-`1/5.`x=`3/4”

Viết một bình luận