giúp mình với ạ,ghi rõ không ghi luôn đáp án ạ x + 1 /b = (-5) /6 x+-2/3=5/6 x-3/7=(-3)/14 11/12-x=3/8

giúp mình với ạ,ghi rõ không ghi luôn đáp án ạ
x + 1 /b = (-5) /6
x+-2/3=5/6
x-3/7=(-3)/14
11/12-x=3/8

1 bình luận về “giúp mình với ạ,ghi rõ không ghi luôn đáp án ạ x + 1 /b = (-5) /6 x+-2/3=5/6 x-3/7=(-3)/14 11/12-x=3/8”

 1. Giải đáp:
  (*)
  x+1/b=-\frac{5}{6}
  => x=-5/6-1/b
  => x=\frac{(-5).b}{6b}-\frac{1.6}{6b}
  => x=\frac{-5b-6}{6b}
  Vậy x=\frac{-5b-6}{6b}
   (*)
  x+\frac{-2}{3}=5/6
  => x=5/6-(-2/3)
  => x=5/6+2/3
  => x=5/6+4/6
  => x=9/6
  => x=3/2
  Vậy x=3/2
  (*)
  x-3/7=\frac{-3}{14}
  => x=-3/14+3/7
  => x=-3/14+6/14
  => x=\frac{6-3}{14}
  => x=3/14
  (*)
  11/12-x=3/8
  => x=11/12-3/8
  => x=22/24-9/24
  => x=\frac{22-9}{24}
  => x=13/24
  Vậy x=13/24

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới