Giúp tớ với ạ ! Bài 1 : Trong một trò chơi tiếp sức , nhóm Hoa hướng dương nhận nhiệm vụ trả lời một bộ câu hỏi . Bạn thứ nhấ

Giúp tớ với ạ !
Bài 1 :
Trong một trò chơi tiếp sức , nhóm Hoa hướng dương nhận nhiệm vụ trả lời một bộ câu hỏi . Bạn thứ nhất trong nhóm đã trả lời được 5/8 số câu hỏi , bạn thứ hai trả lời được 1/4 số câu hỏi . Bạn thứ ba trả lời được 5 câu còn lại là hoàn thành nhiệm vụ . Hỏi bộ câu hỏi có bao nhiêu câu ?
Viết một bình luận