Góc nào lớn nhất A. Góc nhọn B. Góc Vuông C. Góc tù D. Góc bẹt

Góc nào lớn nhất
A. Góc nhọn
B. Góc Vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt

2 bình luận về “Góc nào lớn nhất A. Góc nhọn B. Góc Vuông C. Góc tù D. Góc bẹt”

Viết một bình luận