hai can đựng 13 lit nươc. nếu bớt ở can thứ nhất 2 lít và thêm vào can thứ 2 9/2 lit, thì can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai

hai can đựng 13 lit nươc. nếu bớt ở can thứ nhất 2 lít và thêm vào can thứ 2 9/2 lit, thì can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai 1/9 lít. hỏi lúc đầu mỗi can đựng bao nhiêu lít nước.Viết một bình luận

Câu hỏi mới