Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng A. 0 B. 2 C. 1 D. -1

Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng
A. 0
B. 2
C. 1
D. -1

2 bình luận về “Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng A. 0 B. 2 C. 1 D. -1”

 1. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Hai phân số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1}$
  @ $\text{Công thức tổng quát:}$
  a/b . b/a = $\dfrac{ab}{ab}$ = 1
  @ $\text{Ví dụ:}$
  3/7 . 7/3 = 21/21 = 1
  => $\text{Chọn phương án C}$
   

  Trả lời
 2. $Hai$ $phân$ $số$ $gọi$ $là$ $nghịch$ $đảo$ $của$ $nhau$ $nếu$ $tích$ $của$ $chúng$ $bằng$ $1.$
  → $C$
  $Công$ $thức$ $tính$ $tổng$ $quát:$
  $\frac{a}{b}$ $×$ $\frac{b}{a}$ $=$ $\frac{ab}{ba}$ $=$ $1$
  $Ví$ $dụ:$ $\frac{2}{9}$ $×$ $\frac{9}{2}$ $=$ $\frac{18}{18}$ $=$ $1$
  $#Hoidap$ $Phamdiepjessica$
   

  Trả lời

Viết một bình luận