(hẳn 30 điểm luôn này) Khối lớp 6 của một trường tổ chức thi Học sinh giỏi cấp trường ba môn: Văn, Toán và Ngoại ngữ. Biết rằ

(hẳn 30 điểm luôn này)
Khối lớp 6 của một trường tổ chức thi Học sinh giỏi cấp trường ba môn: Văn, Toán và Ngoại ngữ. Biết rằng số học sinh giỏi Toán bằng 4/5 số học sinh giỏi Ngoại ngữ và bằng 1/3 số học sinh giỏi cấp trường, số học sinh giỏi Văn là 6 học sinh. Tính số học sinh giỏi cấp trường và số học sinh giỏi từng môn

1 bình luận về “(hẳn 30 điểm luôn này) Khối lớp 6 của một trường tổ chức thi Học sinh giỏi cấp trường ba môn: Văn, Toán và Ngoại ngữ. Biết rằ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh giỏi cấp trường là   (học sinh,  x N*)
  Số học sinh giỏi toán là:  1/3 
  Số học sinh giỏi ngoại ngữ là: 1/3x:4/5 = 5/12
  Theo bài ra ta có:
  – 1/3x−5/12  =  6
  ( 1 – 1/3−5/12) = 6
   × 1/4 = 6
   = 6 × 4 = 24
  Số học sinh giỏi cấp trường là 24 học sinh
  Số học sinh giỏi toán là: 24 × 1/3 = 8 ( học sinh)
  Số học sinh giỏi Ngoại ngữ là 24 × 5/12 = 10 ( học sinh)
  Kết luận: Số học sinh giỏi cấp trường là: 8 học sinh
                 Số học sinh giỏi toán là: 8 học sinh
                 Số học sinh giỏi ngoại ngữ là 10 học sinh
                Số học sinh giỏi văn là 6 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận