hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của câu sau độ sâuu trung bình của vịnh thái lan khoảng 45 b.biểu hiện các s

hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của câu sau độ sâuu trung bình của vịnh thái lan khoảng 45
b.biểu hiện các số tự nhiên từ 1 đến 1 dưới dạng các chữ số la mã
c14 thực hiện phép tính
(-26)+16+(-34)+26
(-4)mũ 2.(-34) -{(-93)+(-11+8)]
giúp em vs ạ

1 bình luận về “hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của câu sau độ sâuu trung bình của vịnh thái lan khoảng 45 b.biểu hiện các s”

 1. Giải đáp:
   a) Độ cao trung bình của vịnh Thái Lan khoảng -45 m so với mực nước biển
  b) I II III IV  V  VI  VII   VIII IX  X
  c) (-26)+16+(-34)+26
  =-26+16-34+26
  =(-26+26)+(16-34)
  =0+(-18)
  =0-18
  =-18
  (-4)².(-34)-{(-93)+(-11+8)]
  =16.(-34)-{-93+(-3)]
  =16.(-34)-{-93-3}
  =16.(-34)+93+3
  =16.(-34)+96
  =16.(-34)+16.6
  =16.(-34+6)
  =16.(-28)
  =-448
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới