hiệu của hai số là 21 . Biết 37,5 % số lớn thì bằng 0,6 số nhỏ , tìm hai số đó

hiệu của hai số là 21 . Biết 37,5 % số lớn thì bằng 0,6 số nhỏ , tìm hai số đó

2 bình luận về “hiệu của hai số là 21 . Biết 37,5 % số lớn thì bằng 0,6 số nhỏ , tìm hai số đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi:
  37,5% = 3/8
  0,6 = 3/5
  Hiệu số phần bằng nhau là:
     8 – 5 = 3( phần)
  Số lớn là:
     21 : 3 xx 8 = 56
  Số bé là:
     56 – 21 = 35
       Đáp số :…

  Trả lời
 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 37,5%=(37,5)/100=75/200
          0,6=60/100=120/200
  Số lớn bằng số phần số bé là:
  120/200:75/200=8/5
  Ta có sơ đồ:
  Số lớn: |—|—|—|—|—|—|—|—|
  Số bé:  |—|—|—|—|—| Hiệu: 21
  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
  8-5=3(phần)
  Số lớn là:
  21:3xx8=56
  Số bé là:
  56-21=35
  Đáp số: Số lớn: 56; Số bé: 35

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới