Hình vuông có chiều dài 5m , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài , tính điện tích hình vuông đó

Hình vuông có chiều dài 5m , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài , tính điện tích hình vuông đó

2 bình luận về “Hình vuông có chiều dài 5m , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài , tính điện tích hình vuông đó”

 1. Giải đáp:15m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :
  5xx3/5=3(m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
  5xx3=15(m^2)
  Đáp số :15m^2
  —-
  Công thức tình diện tích hình chữ nhật
  S=a xx b
  S là diện tích hình chữ nhật
  a là chiều dài
  b là chiều rộng

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
             Chiều rộng của hình chữ nhật là:
                      5 × 3/5 = 3 ( m )
             Diện tích của hình chữ nhật đó là:
                      5 × 3 = 15 ( m² )
                                 Đ/s : ……….
     $\color{yellow}{/text{/Anhieuhkbv}}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới