Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số

Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp là

2 bình luận về “Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 6D là x (x in NN^**)
  Biết :x\vdots2;3;6;8 và 40<x <60
  Ta có:
  2 = 2
  3= 3
  6 = 2 . 3
  8 = 2^3
  => BCNNNN(2,3,6,8)=2^3 . 3 = 8 . 3 = 24
  => x in B(24)={0;24;48;72;….}
  Mà 40 < x < 60, nên x = 48
  Vậy số học sinh lớp 6D là: 48 học sinh
   

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh của lớp 6D là x(x in NN^{**})
  Theo đề bài, ta có:
  x \vdots 2; x\vdots 3; x\vdots 6; x\vdots8
  =>x in BC(2; 3; 6; 8)
  Lại có:
  *2=2
  *3=3
  *6=2.3
  *8=2^3
  =>BCNNNN(2; 3; 6; 8)=2^3 .3=24
  =>BC(24)={24; 48; 72;…}
  Mà 40<x<60
  =>x=48
  Vậy số học sinh của lớp đó là 48 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới