kể tên các chữ cái có trục đối xứng trong từ “KIM SƠN”

kể tên các chữ cái có trục đối xứng trong từ “KIM SƠN”

2 bình luận về “kể tên các chữ cái có trục đối xứng trong từ “KIM SƠN””

  1. Giải đáp:
    Các chữ cái có trục đối xứng trong từ “KIM SƠN”là: I;M;Ơ;S
        Cho mik 5 sao nha
                       

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới