Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm và số nguyên dương. B. Số đối của một số nguyên luô

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm và số nguyên dương.
B. Số đối của một số nguyên luôn nhỏ hơn chính số nguyên đó.
C. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
D. Số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số là -999.

1 bình luận về “Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm và số nguyên dương. B. Số đối của một số nguyên luô”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
  Vì :
  A. Tập hợp số nguyên còn thiếu số 0.
  B. Số đối của số nguyên có khi lớn hơn, cũng có khi nhỏ hơn số nguyên đó. VD: -100 là số đối của 100 mà -100<100; 100 là số đối của -100 mà 100>-100.
  D. số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số là -100. Vì đây là số nguyên âm không phải số nguyên dương.
  Vậy C là đáp án đúng nhất.
  Cho xin hay nhất ạ!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới