Khẳng định nào sau đây là sai: a) Trong tam giác đều ba góc bằng nhau. b) Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.

Khẳng định nào sau đây là sai:
a) Trong tam giác đều ba góc bằng nhau.
b) Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.
c) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
d) Hình thang cân có hai góc kề cạnh bên bằng nhau.

2 bình luận về “Khẳng định nào sau đây là sai: a) Trong tam giác đều ba góc bằng nhau. b) Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   D.Hình thang cân có hai góc kề cạnh bên bằng nhau.
  Phải là: Hai góc kề một đáy bằng nhau mới đúng.
  Cho xin hay nhất ạ!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  =>D.Hình thang cân có hai góc kề cạnh bên bằng nhau.
  Sửa : Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới