khối 6 của một trường THCS có ba lớp với tổng số học sinh là 120 em . biết số học sing lớp 6A bằng 3/10 số học sinh toàn khối

khối 6 của một trường THCS có ba lớp với tổng số học sinh là 120 em . biết số học sing lớp 6A bằng 3/10 số học sinh toàn khối . số học sinh toàn khối . số học sinh lớp 6B bằng 5/4 số học sinh lớp 6A .
Tính số học sinh lớp 6C

2 bình luận về “khối 6 của một trường THCS có ba lớp với tổng số học sinh là 120 em . biết số học sing lớp 6A bằng 3/10 số học sinh toàn khối”

 1. Giải đáp:
  Số học sinh lớp 6A là:
  120 x 3/10 = 36 (học sinh)
  Số học sinh lớp 6B là:
  36 x 5/4 = 45 (học sinh)
  Số học sinh lớp 6C là:
  120 – (36+45) = 39 ( học sinh)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tính số học sinh lớp 6A: tổng số học sinh x phân số thể hiện số học sinh lớp 6A
  Tính số học sinh lớp 6B: số học sinh lớp 6A x phân số thể hiện số học sinh lớp 6B
  Tính số học sinh lớp 6C: lấy tổng số học sinh – (số học sinh lớp 6A + số học sinh lớp 6B)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:Số HS lớp 6A là:
  120 x 3/10 = 36(HS)
  Số HS lớp 6B là:
  36 x 5/4 = 45( HS)
  Số HS lớp 6C là:
  120 – (36 + 45)= 39 (HS)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:cho m xin 5 sao và hay nhất với ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận