Khối 6 Trường THCS có tổng 360 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm, thống thế số học sinh được đánh giá học tập tốt là 20%

Khối 6 Trường THCS có tổng 360 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm, thống thế số học sinh được đánh giá học tập tốt là 20% số hs cả khối, số học sinh học tập khá 40% cả khối, số học sinh học tập đạt là 108 em, còn lại là học sinh có học tập chưa đạt
a) tìm số học sinh mỗi loại
b) lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ kết quả học tập của hs khối 6
c) tính tỉ số % của học sinh có học tập chưa đạt so với học sinh cả khối

2 bình luận về “Khối 6 Trường THCS có tổng 360 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm, thống thế số học sinh được đánh giá học tập tốt là 20%”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Số học sinh đánh giá học tập tốt là:
       $360.20%=72$ (học sinh)
  Số học sinh đánh giá học tập khá là:
       $360.40%=144$ (học sinh)
  Số học sinh đánh giá học tập chưa đạt là:
       $360-72-144-108=36$ (học sinh)
  Vậy số học sinh tốt,khá,đạt,chưa đạt lần lượt là $72$,$144$,$108$,$36$
  b)
  Xem hình vẽ
  c)
  Tỉ số phần trăm cả học sinh có học tập chưa đạt so với học sinh cả khối là:
       $36:360=10%$

  khoi-6-truong-thcs-co-tong-360-hoc-sinh-trong-dip-tong-ket-cuoi-nam-thong-the-so-hoc-sinh-duoc-d

  Trả lời

Viết một bình luận