Lãi suất tiền gửi kỳ hạn của một năm của một ngân hàng là 7,4% . Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bá

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn của một năm của một ngân hàng là 7,4% . Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức giúp cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền ?

2 bình luận về “Lãi suất tiền gửi kỳ hạn của một năm của một ngân hàng là 7,4% . Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bá”

 1. Tiền lãi của bác Đức là :
  150 . 7,4% = 11,1 ( triệu đồng)
  Cả vốn lẫn lãi có số tiền là :
  150 + 11,1 = 161,1(triệu đồng)
  cho mình xin câu trả lời hay nhất nha
  ~Học tốt~ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới